Glass Shine 

 

En høykonsentrert flytende glassrensemiddel som fjerner gatesmuss og røykavleiringer. Fortreffelig egnet også for bruk i husholdning og næring. Stripefri oppskrift.